Ostrzeżenie o ryzyku: Handel jest ryzykowny. Twój kapitał jest zagrożony. Exinity Limited jest regulowany przez FSC (Mauritius).
Ostrzeżenie o ryzyku: Handel jest ryzykowny. Twój kapitał jest zagrożony. Exinity Limited jest regulowany przez FSC (Mauritius).

Bezpieczeństwo środków klientów

Exinity Limited świadczy usługi dla ponad 1 miliona klientów w 195 krajach na całym świecie. Zawsze ściśle przestrzegamy przepisów, kładąc szczególny nacisk na bezpieczeństwo i ochronę środków naszych klientów, a ochrona klientów i ich inwestycji jest naszym głównym celem. Zobowiązujemy się do stworzenia bezpiecznego i niezawodnego środowiska handlowego dla wszystkich naszych klientów.

Międzynarodowe regulacje

Exinity Limited podlega regulacji ze strony Międzynarodowej Komisji ds. Usług Finansowych (International Financial Services Commission – IFSC), posiadając licencje o numerach IFSC/60/345/TS i IFSC/60/345/APM. Ufają nam inwestorzy z całego świata, przekonani segregacją środków na niezależnych kontach bankowych – zabezpieczeniu, które pozwala spać spokojnie.

Segregowane środki

Środki klientów są całkowicie oddzielone od środków operacyjnych firmy i trzymane w najlepszych europejskich bankach. Exinity Limited nie będzie korzystać ze środków klientów w celu prowadzenia swojej działalności lub dokonywania jakichkolwiek inwestycji. Dzięki temu, przez cały czas środki te pozostają zabezpieczone.

Partnerstwo z bankami

Exinity Limited nawiązało stosunki partnerskie z kilkoma bankami. Zapraszamy do zapoznania się z podstroną Depozyty i wypłaty, na której znajduje się więcej informacji na ten temat.

Technologie szyfrujące

Exinity Limited wdrożyło protokół bezpieczeństwa sieciowego SSL (Secure Sockets Layer), by zagwarantować bezpieczeństwo połączenia podczas komunikacji z naszymi klientami, ochronę klientów w trakcie dokonywania przez nich transakcji za pośrednictwem firmy oraz utrzymanie poufności danych klientów.

  1. Identyfikacja użytkownika oraz polityka uwierzytelniania po stronie serwera zapewniają wysłanie danych do właściwego terminala klienta i do odpowiedniego serwera.
  2. Przesyłane dane są szyfrowane celem zabezpieczenia przed kradzieżą danych oraz przed nieautoryzowanym dostępem ze strony podmiotów trzecich.
  3. Zachowanie integralności danych i zapewnienie ich niezmienności podczas przesyłania.

Mamy doskonałą kondycję finansową i praktykujemy politykę przejrzystości informacji

Exinity Limited dąży do zapewnienia całkowitej przejrzystości. Utrzymujemy ścisłe standardy finansowe i okresowo składamy raporty organowi regulującemu

Scroll Top